Sessies

De komende tijd worden hieronder steeds meer sessies uitgelicht. Voor een totaaloverzicht kunt u het programma bekijken.

Workshop sessies 1

Data-Kompas: van data naar informatie voor sturing op kwaliteit

Data Driven Decision Making voor meer grip op het maken van keuzes. Met de online tool Data-Kompas is het mogelijk om voorgenomen besluiten te laden met een sterke onderbouwing. Goed onderbouwde beslissingen zijn belangrijker dan ooit. Het gebruik van open-data en eigen data en de analyse hiervan kunnen een goede basis vormen voor uw beslissingen. Data-gedreven beleid kan uw organisatie een grote voorsprong geven op anderen, maar vergt zowel technische als sociale veranderingen. Bijkomend probleem is dat dataanalyses snel complex kunnen worden en het lastig is om de juiste data te vinden. Tijdens deze workshop ziet u wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van open-data en wat de mogelijkheden zijn voor sturing op kwaliteit. U maakt aan de hand van cases kennis met een tool die data presenteert en combineert.

Dr. Henk Doeleman

Dr. Henk Doeleman is als partner verbonden aan RONT Management Consultants. Data-Kompas versterkt het planvormingsproces en verantwoording van de keuzes op basis van informatie uit (het combineren van) eigen en beschikbare big data.

Paula IJland

Paula IJland MSc is organisatieadviseur en dataspecialist bij RONT Management Consultants. Het praktisch vertalen van data naar bruikbare informatie is essentieel om keuzes te kunnen maken.

Robin Hoogervorst

Robin Hoogervorst BSc is software developer bij Data-Kompas. Hij zal de laatste innovaties van Data-Kompas demonstreren aan de hand van een live open data-analyse.

Workshop sessies 1

Een greep uit de PROM-toolbox

Het selecteren en toepassen van een PROM vraagt om een zorgvuldig proces. Simone van Dulmen vertelt u over de nieuw ontwikkelde PROM-toolbox. Deze ondersteunt met een helder overzicht van de te zetten stappen in het selecteren van een geschikte PROM en de toepassing daarvan in de zorg.

Simone van Dulmen

Simone van Dulmen werkt als onderzoeker en projectleider bij het Scientific Center for Quality of Healthare (IQ healthcare) van het Radboudumc in Nijmegen. Haar onderzoek is gericht op implementatie en evaluatie van de kwaliteit van de zorg. Specifieke focus van haar onderzoek is het evalueren van uitkomsten in de zorg, met onder andere patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs). Daarnaast is zij als projectleider verbonden aan het NFU programma ‘Doen of laten’ dat gericht is op het terugdringen van onnodige zorg.

Workshop sessies 1

Werken met dashboards

Onder leiding van Anne Marie Weggelaar wisselen deelnemers vragen en ervaringen over het werken met dashboards uit. Annie Marie Weggelaar deed samen met Martine de Bruijne en Damien Broekharst recent uitgebreid onderzoek naar het onderwerp. Samen geven ze deze workshop.

Anne Marie Weggelaar

Anne Marie Weggelaar is werkzaam als assistant professor Personal and Organizational Change aan de Erasmus Universiteit, Erasmus School Beleid en Management van de Gezondheidzorg. Daarnaast werkt zij als zelfstandig organisatieadviseur voor diverse opdrachtgevers aan vernieuwing en verbetering van primaire processen, functioneren van teams en positionering van de organisatie.

Damien Broekharst

Damien Broekharst is werkzaam als onderzoeker en docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg). Zijn onderzoek focust zich op de rol die professionals, governance en technologie kunnen spelen in het verbeteren en waarborgen van de zorgkwaliteit en patiëntveiligheid binnen zorginstellingen, met name ziekenhuizen. Naast zijn onderzoeksactiviteiten geeft hij onderwijs op het gebied van organisatiewetenschappen.

Martine de Bruijne

Martine de Bruijne is Sociaal Geneeskundige Maatschappij en Gezondheid en werkzaam als universitair hoofddocent bij de afdeling Sociale Geneeskunde VUmc. Zij doet onderzoek naar kwaliteit van veiligheid van zorg en is programmaleider van het programma Quality of Care van het Amsterdam Public Health research institute. Haar onderzoek richt zich op indicatoren voor kwaliteit en veiligheid van zorg, het meten en evalueren van verbeterinterventies in de curatieve zorg en interprofessionele samenwerking. Zij geeft onderwijs over Organisatie en Functioneren van de Gezondheidszorg, in het bijzonder patiëntveiligheid.

Workshop sessies 1

Value Based Heartcare

De implementatie van Value Based Healthcare in de Nederlandse gezondheidszorg is een complex proces. Binnen de hartzorg zijn in meerdere dimensies grote stappen voorwaarts gezet op dit terrein. Voor patiënten relevante uitkomsten worden gemeten en zijn steeds betrouwbaarder en volledig transparant inzichtelijk. Actuele thema's zijn de vertaling van inzichten in uitkomsten naar verdere verbetering van kwaliteit van zorg, de inbedding van uitkomsten van zorg in de zorginkoop en het meten, analyseren en verbeteren van de verhouding tussen uitkomsten en kosten (patientvalue).

Dennis van Veghel

Dennis van Veghel is directeur bestuurder van de recent opgerichte Nederlandse Hart Registratie. De voormalig fysiotherapeut en gezondheidswetenschapper is tevens manager van de coöperatie Catharina Hartcentrum en was voorheen directeur van Meetbaar Beter. Zijn aanstaande promotie zal gebaseerd zijn op zijn brede ervaring in de implementatie van Value Based Health Care.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.