Sprekers

Gea Hartman

Gea Hartman

Gea Hartman is adviseur Kwaliteit en Veiligheid in het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Na haar jarenlange ervaring in de zorg als verpleegkundige (CCU / IC) en leidinggevende (IC, farmacie en acute zorg) is zij in 2013 begonnen bij de stafafdeling kwaliteit en expertise. In 2014-2015 heeft ze deelgenomen aan de leergang van de opleiding kwaliteitsfunctionaris (OKF). Hierin heeft ze veel kennis van relevante methoden opgedaan. Ze heeft zich ontwikkeld tot een professional die ook vanuit het patiënten / klant perspectief naar kwaliteitsverbetering blijft kijken.

 
Jacqueline de Vos

Jacqueline de Vos

Jacqueline de Vos is adviseur kwaliteit, veiligheid & innovatie. Ze werkt in het Albert Schweitzer ziekenhuis en ondersteunt afdelingen bij het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid. Zij leidt de implementatie van NIAZ QMentum. De nieuwe visie op het auditprogramma, gebaseerd op tracermethodiek, heeft zij mede opgezet en geïmplementeerd. Organisaties helpen om continu en aantoonbaar te verbeteren en te verankeren wat goed gaat, dat is haar drive.

 
Jan Kremer

Jan Kremer

Jan Kremer is gynaecoloog en heeft een passie voor patiëntgerichte kwaliteit en innovatie. Hij is hoogleraar patiëntgerichte innovatie en adviseur van de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Daarnaast is hij adviseur bij Strategy&, lid van de Raad van Toezicht van het OLVG, voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut en lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Hij is jarenlang hoofd geweest van het Nijmeegse IVF-team en initieerde in 2003 de 'Digitale IVF Poli' en in 2009 ‘MijnZorgnet.nl’, een platform voor peroonlijke gezondheiddossiers. Hij begeleidde 24 promovendi en is (mede-)auteur van ongeveer 200 wetenschappelijke publicaties.

 
Philip van der Wees

Philip van der Wees

Dr. Philip Van der Wees is senior onderzoeker bij de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc. Zijn onderzoeksprojecten zijn gericht op implementatie en evaluatie van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Focus van zijn onderzoek is het evalueren van uitkomsten in de zorg, specifiek gericht op patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs). Hij leidt het expertisecentrum IQ PROM, dat zich richt op de toepassing en evaluatie van PROMs. Hij is voorzitter van het PROM Platform dat een landelijk netwerk vormt voor het uitwisselen, bundelen en stimuleren van wetenschappelijke kennis en praktijkervaring over PROMs. Daarnaast richt zijn onderzoek zich op de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van richtlijnen in de zorg.

 
Shirine Moerkerken

Shirine Moerkerken

Shirine Moerkerken is interventiekundige. Ze helpt bestuurders, directeuren, managers en medewerkers in organisaties bij het veranderen van de wijze waarop zij antwoorden geven op maatschappelijke vraagstukken. Ze traint collega adviseurs in het vak van interventiekunde. Ze is auteur van het boek 'Hoe ik verander; anders interveniëren in organisaties en maatschappelijke vraagstukken' en richtte in 2008 Strange | Strategy and Change (www.strange.nl) op.

 
Haske van Veenendaal

Haske van Veenendaal

Drs. Haske van Veenendaal is gezondheidswetenschapper en expert in gedeelde besluitvorming en kwaliteit van zorg. Hij is zelfstandige en parttime promovendus aan het iBMG (Erasmus Universiteit) over de implementatie van gedeelde besluitvorming. Hij is auteur van het boek 'Ruimte voor regie', docent voor de Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en de Academie van Medisch Specialisten en bestuurslid van de patiëntenorganisatie VSOP en het Platform Gedeelde besluitvorming.

 
Damien Broekharst

Damien Broekharst

Damien Broekharst is werkzaam als onderzoeker en docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg). Zijn onderzoek focust zich op de rol die professionals, governance en technologie kunnen spelen in het verbeteren en waarborgen van de zorgkwaliteit en patiëntveiligheid binnen zorginstellingen, met name ziekenhuizen. Naast zijn onderzoeksactiviteiten geeft hij onderwijs op het gebied van organisatiewetenschappen.

 
Martine de Bruijne

Martine de Bruijne

Martine de Bruijne is Sociaal Geneeskundige Maatschappij en Gezondheid en werkzaam als universitair hoofddocent bij de afdeling Sociale Geneeskunde VUmc. Zij doet onderzoek naar kwaliteit van veiligheid van zorg en is programmaleider van het programma Quality of Care van het Amsterdam Public Health research institute. Haar onderzoek richt zich op indicatoren voor kwaliteit en veiligheid van zorg, het meten en evalueren van verbeterinterventies in de curatieve zorg en interprofessionele samenwerking. Zij geeft onderwijs over Organisatie en Functioneren van de Gezondheidszorg, in het bijzonder patiëntveiligheid.

 
Jennie Mast

Jennie Mast

Jennie Mast is verpleegkundig en heeft verpleegwetenschap gestudeerd. Ze werkt als expert bij Vilans aan het ondersteunen van zorgorganisaties bij het verbeteren van kwaliteit. Zij heeft meerdere grote projecten geleid waarbij naast inhoud ook de veranderkundige aspecten aan de orde komen. Het Zorg voor Beter programma, gebaseerd op de Doorbraakmethodiek, heeft zij mede opgezet en uitgevoerd. Momenteel is zij met name actief op projecten rond het vergroten van vrijheid en het kwaliteitskader.

 
Prof. dr. W.A. van Gool

Prof. dr. W.A. van Gool

Prof. dr. W.A. van Gool is sinds 1 september 2012 voorzitter van de Gezondheidsraad. Pim studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aldaar op dierexperimenteel onderzoek naar hersenveroudering, verricht bij het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring in de gezondheidszorg en wetenschap. In 2000 werd hij benoemd tot hoogleraar in de neurologie, in het bijzonder de dementieën.

 
Anne Marie Weggelaar

Anne Marie Weggelaar

Anne Marie Weggelaar is werkzaam als assistant professor Personal and Organizational Change aan de Erasmus Universiteit, Erasmus School Beleid en Management van de Gezondheidzorg. Daarnaast werkt zij als zelfstandig organisatieadviseur voor diverse opdrachtgevers aan vernieuwing en verbetering van primaire processen, functioneren van teams en positionering van de organisatie.

 
Barbara van der Linden

Barbara van der Linden

Barbara van der Linden is beleidsmedewerker implementatie bij ZonMw. Na een succesvolle sessie op het KiZ-congres 2016, praat ze u dit jaar bij over zelfmanagement door cliënt/patiënt.

 
Gera Welker

Gera Welker

Gera Welker is Adviseur Beleid en Implementatie bij het Universitair Medisch Centrum Groningen.

 
Maaike Langelaan

Maaike Langelaan

Maaike Langelaan is Senior onderzoeker "onbedoelde schade in ziekenhuis" en "patientveiligheid" bij NIVEL.

 

COLLEGAKORTING!

Neem uw collega('s) mee en ontvang € 100,- korting p.p.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.