Sprekers

Anne-Miek Vroom

Anne-Miek Vroom

Drs. Anne-Miek Vroom, medisch socioloog, adviseert en inspireert organisaties om een betere verbinding met de patiënt te bewerkstelligen. Daarbij maakt zij zowel gebruik van wetenschappelijke kennis, inzichten uit de werkpraktijk, als haar eigen patiëntervaring. Zij is een veelgevraagd keynote spreker en trad op tijdens bijvoorbeeld de Europese eHealth week, Emerce eHealth, TEDxNijmegen en binnen TV programma’s als de Verwondering. Sinds 2016 is Anne-Miek lid van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland. Hiernaast is ze lid van het Bestuur van Health Valley.

 
Dr. Henk Doeleman

Dr. Henk Doeleman

Dr. Henk Doeleman is als partner verbonden aan RONT Management Consultants. Data-Kompas versterkt het planvormingsproces en verantwoording van de keuzes op basis van informatie uit (het combineren van) eigen en beschikbare big data.

 
Gea Hartman

Gea Hartman

Gea Hartman is adviseur Kwaliteit en Veiligheid in het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Na haar jarenlange ervaring in de zorg als verpleegkundige (CCU / IC) en leidinggevende (IC, farmacie en acute zorg) is zij in 2013 begonnen bij de stafafdeling kwaliteit en expertise. In 2014-2015 heeft ze deelgenomen aan de leergang van de opleiding kwaliteitsfunctionaris (OKF). Hierin heeft ze veel kennis van relevante methoden opgedaan. Ze heeft zich ontwikkeld tot een professional die ook vanuit het patiënten / klant perspectief naar kwaliteitsverbetering blijft kijken.

 
Jacqueline de Vos

Jacqueline de Vos

Jacqueline de Vos is adviseur kwaliteit, veiligheid & innovatie. Ze werkt in het Albert Schweitzer ziekenhuis en ondersteunt afdelingen bij het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid. Zij leidt de implementatie van NIAZ QMentum. De nieuwe visie op het auditprogramma, gebaseerd op tracermethodiek, heeft zij mede opgezet en geïmplementeerd. Organisaties helpen om continu en aantoonbaar te verbeteren en te verankeren wat goed gaat, dat is haar drive.

 
Jan Kremer

Jan Kremer

Jan Kremer is gynaecoloog en heeft een passie voor patiëntgerichte kwaliteit en innovatie. Hij is hoogleraar patiëntgerichte innovatie en adviseur van de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Daarnaast is hij adviseur bij Strategy&, lid van de Raad van Toezicht van het OLVG, voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut en lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Hij is jarenlang hoofd geweest van het Nijmeegse IVF-team en initieerde in 2003 de 'Digitale IVF Poli' en in 2009 ‘MijnZorgnet.nl’, een platform voor peroonlijke gezondheiddossiers. Hij begeleidde 24 promovendi en is (mede-)auteur van ongeveer 200 wetenschappelijke publicaties.

 
Paula IJland

Paula IJland

Paula IJland MSc is organisatieadviseur en dataspecialist bij RONT Management Consultants. Het praktisch vertalen van data naar bruikbare informatie is essentieel om keuzes te kunnen maken.

 
Peter van Splunteren

Peter van Splunteren

Peter van Splunteren werkte eerder bij Trimbos Instituut. Momenteel is hij zelfstandig adviseur en redacteur KiZ.

 
Prof. Jan Jaap H.M. Erwich

Prof. Jan Jaap H.M. Erwich

Professor Erwich (1958) is hoofd verloskunde in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Als gynaecoloog-obstetricus heeft hij een focus op de achtergronden en preventie van babysterfte en zorg voor ouders. Hij was de eerste directeur van de stichting Perinatale Audit Nederland, voor de organisatie van het bespreken van babysterfte in alle ziekenhuizen in Nederland. Hij was een voorzitter van de International Stillbirth Alliance, en organiseerde hun internationale congres in 2014 in Amsterdam. Promotie onderzoek (1991, Rijksuniversiteit Leiden, Cum Laude) ging over arachidonzuur metabolisme in de placenta en er volgde een research project over embryonale en foetale groei bij het Robinson Institute, Adelaide, Australie. Sedert 2000 is hij projectleider van een aantal projecten over babysterfte, placenta afwijkingen en kwaliteit van de verloskundige zorg. Nog steeds volledig actief in de patiëntenzorg en voorzitter van de commissie calamiteiten patiëntenzorg van het UMCG, en in die hoedanigheid heeft hij het Peer-support programma binnen het UMCG vormgegeven.

 
Robin Hoogervorst

Robin Hoogervorst

Robin Hoogervorst BSc is software developer bij Data-Kompas. Hij zal de laatste innovaties van Data-Kompas demonstreren aan de hand van een live open data-analyse.

 
Roos Trooster

Roos Trooster

Roos Trooster is programmamanager van het Citrienprogramma Sturen op Kwaliteit en werkzaam bij het NFU consortium kwaliteit van zorg.

 
Simone van Dulmen

Simone van Dulmen

Simone van Dulmen werkt als onderzoeker en projectleider bij het Scientific Center for Quality of Healthare (IQ healthcare) van het Radboudumc in Nijmegen. Haar onderzoek is gericht op implementatie en evaluatie van de kwaliteit van de zorg. Specifieke focus van haar onderzoek is het evalueren van uitkomsten in de zorg, met onder andere patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs). Daarnaast is zij als projectleider verbonden aan het NFU programma ‘Doen of laten’ dat gericht is op het terugdringen van onnodige zorg.

 
Shirine Moerkerken

Shirine Moerkerken

Shirine Moerkerken is interventiekundige. Ze helpt bestuurders, directeuren, managers en medewerkers in organisaties bij het veranderen van de wijze waarop zij antwoorden geven op maatschappelijke vraagstukken. Ze traint collega adviseurs in het vak van interventiekunde. Ze is auteur van het boek 'Hoe ik verander; anders interveniëren in organisaties en maatschappelijke vraagstukken' en richtte in 2008 Strange | Strategy and Change (www.strange.nl) op.

 
Haske van Veenendaal

Haske van Veenendaal

Drs. Haske van Veenendaal is redacteur van KiZ, gezondheidswetenschapper en expert in gedeelde besluitvorming en kwaliteit van zorg.

 
Damien Broekharst

Damien Broekharst

Damien Broekharst is werkzaam als onderzoeker en docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg). Zijn onderzoek focust zich op de rol die professionals, governance en technologie kunnen spelen in het verbeteren en waarborgen van de zorgkwaliteit en patiëntveiligheid binnen zorginstellingen, met name ziekenhuizen. Naast zijn onderzoeksactiviteiten geeft hij onderwijs op het gebied van organisatiewetenschappen.

 
Dennis van Veghel

Dennis van Veghel

Dennis van Veghel is directeur bestuurder van de recent opgerichte Nederlandse Hart Registratie. De voormalig fysiotherapeut en gezondheidswetenschapper is tevens manager van de coöperatie Catharina Hartcentrum en was voorheen directeur van Meetbaar Beter. Zijn aanstaande promotie zal gebaseerd zijn op zijn brede ervaring in de implementatie van Value Based Health Care.

 
Dirk van Pamel

Dirk van Pamel

Dirk Van Pamel is stichter, bezieler en zaakvoerder van Ockham. Zijn opleiding en focus is al meer dan 25 jaar gericht op het gebruik van software als ondersteuning en middel tot verbetering van communicatie in bedrijven en organisaties. Zijn expertise richt zich meer dan 15 jaar op het bouwen en integreren van intranet en zoekrobots als communicatieplatform in QESH-systemen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de toegankelijkheid ervan, de eenvoud in het beheer, een snelle vindbaarheid en een gemakkelijke integratie tussen de processen en de documenten.

 
Martine de Bruijne

Martine de Bruijne

Martine de Bruijne is Sociaal Geneeskundige Maatschappij en Gezondheid en werkzaam als universitair hoofddocent bij de afdeling Sociale Geneeskunde VUmc. Zij doet onderzoek naar kwaliteit van veiligheid van zorg en is programmaleider van het programma Quality of Care van het Amsterdam Public Health research institute. Haar onderzoek richt zich op indicatoren voor kwaliteit en veiligheid van zorg, het meten en evalueren van verbeterinterventies in de curatieve zorg en interprofessionele samenwerking. Zij geeft onderwijs over Organisatie en Functioneren van de Gezondheidszorg, in het bijzonder patiëntveiligheid.

 
Jennie Mast

Jennie Mast

Jennie Mast, redacteur KiZ, werkt als expert bij Vilans aan het ondersteunen van zorgorganisaties bij het verbeteren van kwaliteit. Momenteel is zij met name actief op projecten rond het vergroten van vrijheid en het kwaliteitskader.

 
Prof. dr. W.A. van Gool

Prof. dr. W.A. van Gool

Prof. dr. W.A. van Gool is sinds 1 september 2012 voorzitter van de Gezondheidsraad. Pim studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aldaar op dierexperimenteel onderzoek naar hersenveroudering, verricht bij het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring in de gezondheidszorg en wetenschap. In 2000 werd hij benoemd tot hoogleraar in de neurologie, in het bijzonder de dementieën.

 
Anne Marie Weggelaar

Anne Marie Weggelaar

Anne Marie Weggelaar is werkzaam als assistant professor Personal and Organizational Change aan de Erasmus Universiteit, Erasmus School Beleid en Management van de Gezondheidzorg. Daarnaast werkt zij als zelfstandig organisatieadviseur voor diverse opdrachtgevers aan vernieuwing en verbetering van primaire processen, functioneren van teams en positionering van de organisatie.

 
Gera Welker

Gera Welker

Gera Welker is Adviseur Beleid en Implementatie bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij is tevens redacteur van KiZ.

 
Maaike Langelaan

Maaike Langelaan

Maaike Langelaan is Senior onderzoeker "onbedoelde schade in ziekenhuis" en "patientveiligheid" bij NIVEL, en redacteur van KiZ.

 

COLLEGAKORTING!

Neem uw collega('s) mee en ontvang € 100,- korting p.p.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.